Szkolenia

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń od wymaganych polskim prawem, które my bądź współpracujący z nami trenerzy jesteśmy w stanie przeprowadzić w języku polskim, angielskim rosyjskim ukraińskim.
Prowadzone przez nas szkolenia ukierunkowane są na doskonalenia i nabywanie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo a nie  „szpikowanie” teoriami. Szkolenia mają formę aktywnych warsztatów opartych na Cyklu Kolba. Uczestnicy otrzymują ciekawe materiały dydaktyczne.

Oferowane szkolenia:

 • Wstępne BHP
 • Okresowe BHP
 • Wprowadzenia do systemów HSE
 • PPOŻ
 • Szkolenie z udzielania I pomocy przedmedycznej
 • Nie trać zdrowia przy biurku – profilaktyka zdrowotna oraz zapobieganie stresowi
 • Zarządzanie stresem
 • Lider BHP
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Szkolenie Hakowych (sygnalista)
 • Pierwsza pomoc
 • Trening działań ratowniczo gaśniczych
 • Jazda defensywna
 • Metabolizm alkoholowy
 • Koncepcyjne metody rozwiązywania problemów biznesowych
 • Warsztaty oceny ryzyka zawodowego
 • Postępowanie z mat. niebezpiecznymi w tym wybuchowymi
 • Warsztaty pisania instrukcji BHP
 • Wprowadzenie do Kart charakterystyki substancji chemicznych