CEL PLANU HSE:

Tworzenie dobrego wizerunku firmy,
Zapobieganie stratom oraz proaktywna polityka w tych obszarach, gdzie możliwe jest wystąpienie awarii.
Ochrona pracowników poprzez: zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, redukcje ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych.
Instrukcje stanowiskowe i czynnościowe bezpiecznego wykonania pracy.
Wprowadzenie procedur w tych obszarach działalności, w których są one wymagane.

ROZUMIĘ SIĘ  PRZEZ TO:

Zarządzanie ryzykiem.
Określenie indywidualnych wymagań bezpieczeństwa w stosunku prowadzonych operacji.
Ocena i kontrola ryzyka zawodowego dla poszczególnych operacji.
Ciągłe doskonalenie i poprawa warunków pracy.
Kontrolowanie prowadzonej polityki HSE.
Prowadzenie spójnej, jasno określonej polityki HSE w oparciu o System Zarządzania HSE
Wypełnianie obowiązujących norm, spełnienie wymagań prawnych oraz wypełnienie założeń opracowanego planu HSE

CEL:

Zapewnienie dostosowania Systemu Zarządzania HSE do warunków lokalnych.
Opracowanie programu zmniejszenia ryzyka do najmniejszego możliwego poziomu
Określenie bezpiecznych procedur dla wszystkich prowadzonych operacji.