CEL PLANU HSE:

 • Tworzenie dobrego wizerunku firmy.
 • Zapobieganie stratom oraz proaktywna polityka w obszarach, gdzie możliwe jest wystąpienie awarii.
 • Ochrona pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, redukcja ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych i czynnościowych bezpiecznego wykonywania pracy.
 • Wprowadzenie procedur w obszarach działalności, w których są one wymagane.

ROZUMIE SIĘ, PRZEZ TO:

 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Określenie indywidualnych wymagań bezpieczeństwa w stosunku do prowadzonych operacji.
 • Ocena i kontrola ryzyka zawodowego dla poszczególnych operacji.
 • Ciągłe doskonalenie i poprawa warunków pracy.
 • Kontrolowanie wprowadzonej polityki HSE.
 • Monitorowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji.
 • Prowadzenie spójnej, jasno określonej polityki HSE opartej na Systemie Zarządzania HSE.
 • Wypełnianie obowiązujących norm, spełnienie wymagań prawnych oraz realizacja założeń opracowanego planu HSE.

AMBICJA ORGANIZACJI:

 • Zapewnienie dostosowania Systemu Zarządzania HSE/BHP do warunków lokalnych.
 • Opracowanie programu zmniejszenia ryzyka do najmniejszego możliwego poziomu.
 • Określenie bezpiecznych procedur dla wszystkich prowadzonych operacji.