header

O nas:

HSEA jest nowoczesną firmą szkoleniowo – konsultingową zajmującą się kwestiami: bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP/HSE), ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

Oferujemy kreatywne podejście do spraw związanych z bezpieczeństwem, opieramy swoją pracę na międzynarodowych standardach IOSH, NEBOSH.

Zagranicznym przedsiębiorstwom oferujemy swoją pomoc w dostosowaniu standardów obecnych w firmie do obowiązujących w Polsce wymagań prawa.

O HSE Advisor

Jesteśmy dla Państwa w stanie przeprowadzić szereg usług dzięki, którym zyskają Państwo:

  • Pewność działania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Znajomość praw i obowiązków BHP / HSE na wszystkich szczeblach organizacji firmy,
  • Pełne wsparcie merytoryczne i praktyczne w dziedzinie HSE / BHP,
  • Informacje nt. zmian w prawie oraz trendów w dziedzinie BHP.

Państwa firma zyska na stabilności działania, audyty staną się rutyną oraz okazją do zaprezentowania:

  • Rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa pracy,
  • Organizacji pracy i zaangażowanie wszystkich prawników,
  • Kultury organizacyjnej.

Oferta skierowana do kapitału zagranicznego:

Wprowadzenie systemu HSE w oparciu o HSE Manual (główny dokument). Kompleksowe doradztwo w dziedzinie HSE/BHP od początku projektu poprzez wszystkie fazy jego rozwoju, aż do zakończenia. Pełne wsparcie doświadczonych specjalistów w dziedzinie HSE/BHP. Rozpoznanie potrzeb i consulting w dziedzinie przepisów krajowych oraz regulacji branżowych.

Oferta dla polskich firm współpracujących (podwykonawców):

Jeśli planujesz współprace z międzynarodowymi korporacjami zwłaszcza w branży Oil&Gas/Wind Industry, chemicznej, budowlanej etc. Niezależnie czy w Polsce lub za zagranicą warunkiem koniecznym współpracy może być dostosowanie do wymogów HSE – nie zwlekaj!!!. Skontaktuj się z naszym biurem a My sprawnie i szybko dostosujemy Twoją firmę do rygorystycznych wymagań bezpieczeństwa oraz przygotujemy dla Ciebie HSE Plan inne wymagane dokumenty systemu zarządzania bardzo często wymagane już na etapie ofertowania.