Narzędzia HSE

HSE to system, na który składają się takie czynniki jak:

 • Spotkania HSE (Daily, Weekly, Committee meetings)
 • System raportowanie HSE,
 • Inspekcje i audity (Cross crew audits, etc.)
 • Ćwiczenia awaryjne (Drills)
 • Tablice informacyjne HSE, ulotki, plakaty
 • Oznakowanie związane z bezpieczeństwem
 • Informacja zwrotna HSE od pracowników do kierownictwa
 • Informacja o wynikach dochodzenia powypadkowego oraz wyciągniętych wnioskach
 • Rejestry wykorzystywanych substancji chemicznych oraz ilości wytworzonych odpadów
 • Raporty z inspekcji i auditów

 Narzędzia HSE:

 • Analiza Bezpieczeństwa Pracy (JSA)
 • Pozwolenia na Pracę (PTW)
 • Rejestr Działań Naprawczych (ATR)
 • Baza danych szkoleń HSE (Training matrix)
 • Obserwacje (Hazard cards)
 • Inspekcje tematyczne (Audits)