System zarządzania

Korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemów

Wszelkiego rodzaju systemy zarządzania np. bezpieczeństwa są wprowadzane w celu ujednolicenia standardów dot. poszczególnych zagadnień po między organizacjami działającymi na terenie jednego lub wielu państw. Często polityka w zakresie jakości wymaga aby podwykonawcy wdrażali u Siebie systemy zarządzania na wzór kontrahenta (branże takie jak: Oil and Gas, Motoryzacja).  Przykładowe obszary oraz systemy objęte certyfikacją:

 • Systemy i narzędzia Zarządzania Strategicznego
 • World Class Manufacturing
 • Systemy Zarządzania oparte na Zarządzaniu Ryzykiem,
 • Systemy Zarządzania Jakością lub Zapewnienia Jakości
 • Systemy Zarządzania Środowiskiem
 • Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Systemy Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności
 • Międzynarodowe Standardy Żywności IFS
 • BRC Global Standards
 • Systemy Spawalnicze
 • Dobre Praktyki Produkcyjne
 • Systemy Zarządzania w Laboratoriach i Jednostkach Inspekcyjnych
 • AQAP – wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości
 • Zintegrowane Systemy Zarządzania
 • Inne standardy, systemy, metody i narzędzia

Podstawową zaletą w/w jest transparentność. Certyfikacja powoduje, iż partnerzy mają pogląd na to jak dana organizacja funkcjonuje i jak prowadzi ważne obszary swojej działalności. Trudnością w ujednoliceniu przepisów międzynarodowych do jednolitych standardów jest to, iż w jednym państwie pewne regulacja są przyjęte jako obowiązkowe a w innym dany obsze nie jest w ogóle regulowany. Z tego powodu w większości przypadków wdrażanie systemów powoduje wzrost wydatków związanych z regulowaną dziedziną.