System HSE

HSE Management System określa zasady według, których podmiot prowadzi działalność na całym świecie w odniesieniu do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.
Zarząd przekazuje filozofię HSE kierownictwu, pracownikom, klientom, kontrahentom, jak i osobom trzecim związanych z działalnością firmy, każda organizacja współpracująca musi zapewnić pozytywny dowód zgodności z systemem.

HSE Management System obejmuje powiązane ze sobą elementy wprowadzone w Planie HSE (dokument podrzędny względem HSE Manual):