Samokształcenie

Samokształcenie kierowane (e-learning) jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.Na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie BHP realizowane metodą samokształcenia kierowanego dostępne jest przede wszystkim dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników administracyjno biurowych.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Egzamin wieńczący szkolenie okresowe jest przeprowadzany przed komisją. powołaną przez organizatora szkolenia w porozumieniu z pracodawcą (egzamin musi być odbyć się przed  komisją egzaminacyjna)

FORMA ORGANIZACJI SZKOLENIA – SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn.