Nasze usługi to m.in.:

 1. Obsługa BHP firm zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 109, poz. 704 z późn. zm),
 2. Opracowywanie programów szkoleń dla wszystkich grup zawodowych,
 3. Obowiązkowe szkolenia BHP w języku: polskim, angielskim, rosyjskim
 4. Nadzór inwestorski nad projektami
 5. Opiniowanie Planu BiOZ oraz regulacji wewnętrznych budowy
 6. Organizacja i koordynacja współpracy pomiędzy firmami współpracującymi przy projekcie
 7. Ocena stanu technicznego oraz poziomu bezpieczeństwa eksploatowanych maszyn pod względem przystosowania ich do wymagań prawnych,
 8. Wdrożenie oraz ocena wprowadzenia systemów zarządzania BHP / HSE
 9. Outsourcing HSE/BHP
  • Dostosowanie firmy do wymagań korporacyjnych klienta,
  • Przeprowadzenie kick – off meeting
  • Przygotowanie codziennych, tygodniowych, miesięcznych spotkań nt. bezpieczeństwa
  • Wykonywanie codziennych inspekcji, audytów bezpieczeństwa
  • Przygotowaniu systemu zarządzania HSE (HSE plan/manual)
  • Raportowanie wypadków, incydentów oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych zgodnie z wytycznymi Klienta,
  • Budowanie pro aktywnej kultury BHP/HSE wśród pracowników (Go Card, 10 Cardinal Rules, JSA’s, audyt behawioralny)
  • Prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych oraz na okoliczność zdarzeń wypadkowych
  • Inne według zapotrzebowania Klienta.

Usługi dodatkowe:

 1. Obsługa oraz pomoc przy wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania
 2. Reprezentowanie firmy podczas kontroli i audytu np. PIP, PIS, PSP, innych
 3. Pomoc w tworzeniu zasad organizacji pracy
 4. Pomoc w tworzeniu dokumentów od: polityki firmy po instrukcje stanowiskowe, inne,
 5. Szkolenia podwykonawców wg wymagań klienta na terenie całego świata

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym biurem. Pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.