Lock out/Tag out (LOTO)

Procedury związane z blokowaniem i oznaczaniem  zostają wprowadzane do wewnętrznych regulacji wielu firm.  Izolacja  ma za zadanie zapewnienie, że zanim jakikolwiek pracownik rozpocznie naprawę sprzętu lub urządzenia, przy którym może wystąpić niespodziewane włączenie (uwolnienie energii) się systemów takich jak napięcie elektryczne, ciśnienie hydrauliczne płynów, które może prowadzić do wypadów lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych, taki sprzęt lub urządzenie będzie odpowiednio zabezpieczone (zamknięte) lub oznakowane.

Lock out/ Tag out stosujemy gdy:

Pracownik serwisuje lub używa urządzenie/ sprzęt w taki sposób, że niespodziewane jego uruchomienie lub uwolnienie nagromadzonej energii może spowodować wypadek lub obrażenia

  • Pracownik musi usunąć lub ominąć ochronnik lub inne urządzenie bezpieczeństwa
  • Pracownik nie ma kontroli nad całością urządzenia stanowisko prac znajduję się w innym miejscu niż np. panel sterujący.
  • Występuje niebezpieczna strefa wokół miejsca pracy urządzenia, w której może dojść do takich urazówjak oparzenia, rany, stłuczenia lub porażenie prądem.
  • Innych gdzie pozostawienie maszyny bez nadzoru stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pracowników.

System blokad LOCK OUT/ TAG OUT został stworzony aby uniknąć incydentów, wypadków i kosztów z nimi związanych. Obowiązkiem pracowniczym jest wykonywanie pracy rzetelnie i przy zastosowaniu bezpiecznych metod pracy – obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania każdej odbywającej się pracy na terenie zakładu pracy.