Useful links

Państwowa Inspekcja Pracy: www.pip.gov.pl

Listy kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl/html/pl/html/07090000.htm

Centralny Instytut Ochrony Pracy: www.ciop.pl/

Sejm: www.sejm.gov.pl

Urząd Dozoru Technicznego: www.udt.gov.pl

Biznes w Polsce: www.business-in-poland.com.pl

abc.pl: www.abc.com.pl

Infor.pl: www.infor.pl

Praca w Polsce dla obcokrajowców: www.malopolska.uw.gov.pl

Internetowy System Aktów Prawnych: www.isap.sejm.gov.pl

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.gov.pl/page/index.php

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl

ZUS: www.zus.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

Inspekcja Transportu Drogowego: www.gitd.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny: www.pkn.pl

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji : www.pcbc.gov.pl

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP: www.pspsbhp.org.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl